Omdat we meer en beter zijn gaan isoleren, mogen we zeker niet vergeten te ventileren!

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig: we vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Een optimaal binnenklimaat draagt immers bij tot een ideaal wooncomfort en een goede gezondheid.

Ventilatie gebeurt nu vooral door een van de twee ventilatiesystemen: systeem C of Systeem D.

Hebt u problemen met schimmelvorming in natte ruimtes zoals de badkamer en keuken? Wordt de vuile vochtige lucht onvoldoende afgevoerd vanuit uw woning? Dan hebt u dringend nood aan een ventilatiesysteem

Systeem C: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

De toevoer vindt net zoals bij systeem A plaats met regelbare toevoeropeningen. De afvoer gebeurt echter mechanisch via afvoeropeningen met extractieventielen in de natte ruimtes. Zo’n ventiel bestaat uit een filter die de lucht zuivert en een geluidsdemper die het lawaai van de installatie tot een minimum beperkt. Binnen de systemen C is er ook een categorie vraaggestuurde ventilatie. Bij die systemen gebeurt de afvoer op een gecontroleerde manier en enkel als het nodig is. Via ingebouwde sensoren (vocht, temperatuur, beweging en CO²) in de natte ruimtes wordt het extractiedebiet aangepast aan de werkelijke woonsituatie.

Verse lucht wordt binnengebracht op natuurlijke wijze terwijl de vuile lucht mechanisch afgevoerd wordt via afvoerroosters in het toilet, badkamer, douche, berging en keuken. Om de verse lucht vlot te laten circuleren worden de binnendeuren onderaan afgekort of ventilatieroosters ingewerkt. Ook tussen de binnenmuren kunnen roosters geplaatst worden.

Systeem D: mechanische toe- en afvoer

Bij systeem D gebeurt alles mechanisch: zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht. Dat betekent dat er ook een dubbel kanalennet nodig is: één voor de toevoer met toevoeropeningen in de droge ruimtes en één voor de afvoer in de natte ruimtes met afvoeropeningen. Het grote voordeel is dat het systeem volledig regelbaar is: je kan een goed evenwicht bereiken tussen aan- en toevoer. Daarom wordt het systeem D ook wel ‘balansventilatie’ genoemd.

Een ventilatiemotor, meestal op de zolder geinstalleerd, zuigt verse lucht van buitenuit in de woning en duwt de ‘slechte’ lucht naar buiten. Meestal wordt hierbij ook met warmtewisselaar gewerkt, waarbij de verse lucht opgewarmd wordt door de uitgaande lucht, kwestie van niet onnodig koude lucht in de woning te laten.

conclusie

Wanneer je op zoek bent naar de perfecte woningventilatie, dan is het ventilatiesysteem D ongetwijfeld de beste keus.
Zowel de aanvoer als afvoer van lucht gebeurt volledig geautomatiseerd zodat het leefklimaat binnenshuis steeds optimaal is. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar verlies je bovendien ook geen warmte meer. Met de gelijkmatige luchtverdeling wordt dit systeem ook wel balansventilatie genoemd.